Bodies and Structures

Andō, “Jitsuwa: Daiya ni susurareta onna”

Andō Sakan, “Jitsuwa: Daiya ni susurareta onna,” Hanzai kagaku 3, no. 16 (December 1932): 274–88.

See also Andō Sakan, “Kaigai ni hō rō suru Amakusa onna: Kokkyō no nai Nihon onna,” Nyonin geijutsu 5, no. 2 (1932): 37.

This page has tags:

This page is referenced by: